Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020

Nghệ thuật đắp tranh phù điêu đẹp tại HN

Xu hướng 2020 mọi người thường dùng các loại Tranh phù điêu hiện đại, độc lạ.
Mỹ thuật Ứng dụng TN cập nhật xu hướng đó nhưng trong bài chia sẻ này không có sẵn các mẫu tranh phù điêu hiện đại đó. Vì vậy chúng tôi chia sẻ lại một số mẫu tranh vừa hoàn thành tới quý khách hàng.