Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

Hướng dẫn làm khuôn phù điêu (phù điêu thạch cao)


Hướng dẫn làm khuôn phù điêu (phù điêu thạch cao)
Các video sau Mỹ thuật Ứng dụng TN sẽ làm video hướng dẫn làm khuôn nhựa composite, hướng dẫn làm phù điêu giả đồng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét